OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

OKRĘGI WYBORCZE

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie GKW dla wyborów:

OBWIESZCZENIE GMINA
CHOJNÓW
OBWIESZCZENIE MIASTO
CHOJNÓW
wybory samorządowe 2014