OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

MIEJSCA UMIESZCZANIA OBWIESZCZEŃ I PLAKATÓW WYBORCZYCH

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych komitetów:

WYKAZ GMINA
CHOJNÓW
WYKAZ MIASTO
CHOJNÓW
wybory samorządowe 2014