OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KANDYDACI NA WÓJTA » Mieczysław Kasprzak

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

Mieczysław Kasprzak

Mieczyslaw Kasprzak

--

--

Mieczysław Kasprzak

 

Jestem doświadczonym managerem, ekonomistą i skutecznym organizatorem wielu przedsięwzięć na niwie samorządowej.

Za swoją publiczną działalność byłem wielokrotnie wyróżniony i uhonorowany różnymi odznaczeniami i wyróżnieniami.

Jako wieloletni pracownik samorządowy uznając zasadę „Blisko ludzi”, staram się w pracy zawodowej i działalności publicznej wyzwalać inicjatywę wśród współpracowników oraz aktywność lokalnych wspólnot.

Jestem przeciwnikiem nepotyzmu, kumoterstwa i tworzenia różnego rodzaju układów.

Moje osiągnięcia są przedstawione w Sprawozdaniu z Działalności Wójta w kadencji 2010-2014 na stronie: www.gmina-chojnow.pl

 
wybory samorządowe 2014