OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KANDYDACI NA BURMISTRZA » Łazarewicz Ryszard

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

Łazarewicz Ryszard

Łazarewicz Ryszard

 

 

  • Komitet nie wykupił płatnego ogłoszenia wyborczegowybory samorządowe 2014