OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KOMITETY WYBORCZE DO RADY MIASTA » KWW Przymierze Dla Samorządu Lokalnego

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

KWW PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO

 

 

Komitet wyborczy wyborców PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO.

Został utworzony by zgłosić kandydatów w WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 na :

 • wójta gminy Chojnów,
 • radnych gminy Chojnów,
 • radnych miasta Chojnów,
 • radnych Powiatu Legnickiego.

Wśród naszych kandydatów są osoby z doświadczeniem samorządowym, osoby reprezentujące różne środowiska. Jest liczne grono kobiet i osób młodych, którzy w społecznej działalności się już sprawdzili.

Nasi kandydaci propagują jedną z form samorządu terytorialnego – samorząd lokalny.

Samorządem lokalnym są gminy i powiaty, które różnią się od samorządu regionalnego, czyli województw samorządowych, nie tylko rodzajem przypisanych im zadań, ale także, a może przede wszystkim bezpośrednia bliskością z wyborcami. To spośród społeczności lokalnej są wybierane władze gmin i powiatu.

KWW Przymierze Dla Samorządu Lokalnego proponuje rzeczywistą współpracę gmin i powiatu legnickiego, który powinien współdziałać z naszymi wszystkimi gminami.

W ostatnim czasie obserwowało się próbę podkreślenia ważności samorządu powiatowego nad samorządem gminnym.

Nadszedł czas by to zmienić. Nie jest nam po drodze z tymi, którzy często pod szczytnymi hasłami uprawiają prywatę, nepotyzm, kolesiostwo i butę.

Nasz program to hasła:

"nic o nas bez nas".

Ideą samorządności lokalnej jest wychowanie społeczeństwa obywatelskiego. Lokalna społeczność wybiera swoich przedstawicieli do lokalnych władz samorządowych by realizowały one cele i zadania stawiane przez tę społeczność. Z kolei lokalna społeczność ma prawo kontroli działalności tych władz. My o tym wiemy.

" Co najważniejsze dla lokalnej społeczności musi być priorytetem dla władz"

Wiemy, że dla przyszłych władz gminy i miasta Chojnowa najważniejsze przedsięwzięcia to :

 • modernizacja i budowa inwestycji sieciowych , w tym uporządkowanie gospodarki wodnej , budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja lokalnych dróg . Przyszłe władze powiatu legnickiego muszą zająć się modernizacją i przebudową dróg powiatowych , uporządkować infrastrukturę społeczną i nawiązać bieżącą współpracę jednostek powiatowych z placówkami gminnymi .

 

Wiemy jak to zrobić

"by żyło nam się spokojnie i bezpiecznie samorządy powiatu i gmin muszą nam to zagwarantować".

Wiemy, że w tej kwestii jest wiele do zrobienia. Potrzebna jest tu bezpośrednia współpraca całego samorządu lokalnego oraz współdziałanie z lokalną społecznością.

My to zapewniamy.

Nasz program ma charakter otwarty . Kandydaci będą ten program rozwijać w zależności od osobistych umiejętności, doświadczeń czy kwalifikacji.

Komitet wyborczy wyborców PRZYMIERZE DLA SAMORZĄDU LOKALNEGO w swojej nazwie wyróżnia , akcentuje wymiar lokalny. Nasi kandydaci go akceptują i popierają.

Apelujemy do Was wyborcy o popieranie naszych list wyborczych i naszych kandydatów.

 

 • Okręg nr 8
  Chrząszcz Arkadiusz Adam

 • Okręg nr 15
  Czapski Marcin

 • Okręg nr 7
  Dziedzic Joanna Katarzyna

 • Okręg nr 12
  Gromala Marcin

 • Okręg nr 2
  Lewandowski Arkadiusz

 • Okręg nr 11
  Miklas Dominika Ewelina

 • Okręg nr 5
  Myszograj Maria Joanna

 • Okręg nr 4
  Szerszenowicz Malwina Iwona

 • Okręg nr 14
  Szymaszek Zdzislaw
wybory samorządowe 2014