OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KOMITETY WYBORCZE DO RADY GMINY » KWW Nasza Gmina Chojnów

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

KWW NASZA GMINA CHOJNÓW

 

 

 • Okręg nr 1
  Adam Stefanicki
  rolnik, ślusarz z Białej.

 • Okręg nr 2
  Mirosław Kudryński
  instruktor nauki jazdy z Rokitek.

 • Okręg nr 3
  Lucyna Grzela
  nauczycielka z Rokitek.

 • Okręg nr 4
  Stanisław Gruszecki
  rolnik, sportowiec ze Starego Łomu.

 • Okręg nr 5
  Władysław Kubacki
  inżynier z Jerzmanowic.

 • Okręg nr 6
  Elżbieta Ląd
  rolnik z Witkowa.

 • Okręg nr 7
  Bogdan Kozłowski
  policjant z Krzywej.

 • Okręg nr 8
  Zofia Pieprz
  rolnik z Okmian.

 • Okręg nr 9
  Anna Duda
  animatorka kultury z Osetnicy.

 • Okręg nr 10
  Jan Równanek
  strażak z Gołaczowa.

 • Okręg nr 11
  Czesława Kulbat
  nauczycielka z Dzwonowa.

 • Okręg nr 12
  Renata Ostropolska
  położna z Dobroszowa.

 • Okręg nr 13
  Krystyna Kulej
  kontroler jakości z Goliszowa.

 • Okręg nr 14
  Bożena Frańczak
  rolnik z Niedźwiedzic.

 • Okręg nr 15
  Mieczysław Jasiński
  lekarz weterynarii z Jaroszówki.

Mieszkańcu – Wyborco.

Jeżeli chciałbyś w kolejnej kadencji:

 • 1. Zarządzania gminą i jej budżetem w sposób kompetentny, sprawiedliwy, uczciwy, bez korupcji i nepotyzmu;
 • 2. Rozbudowy sieci kanalizacyjnej;
 • 3. Dalszej modernizacji i budowy dróg gminnych oraz chodników;
 • 4. Skutecznego pozyskiwania i właściwego wykorzystywania funduszy unijnych na potrzeby wsi i jej mieszkańców;
 • 5. Utrzymania ilości szkół i dalszej poprawy warunków nauczania;
 • 6. Budowy lokali socjalnych;
 • 7. Rozwoju bazy sportowej;
 • 8. Kompetentnego urządu oraz zatrudniania w nim i podległych jednostkach w pierwszej kolejności mieszkańców gminy;
 • 9. Poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 • 10. Kultywowania tradycji i poszanowania praw mniejszości etnicznych;
 • 11. Nie składania obietnic bez pokrycia;
 • 12. Wspierania działalności lokalnych grup dzialania i aktywności mieszkańców.

To oddaj swój głos na nas – kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA GMINA CHOJNÓW. Na pewno nie będziesz tego żałował. To ludzie, którzy naprawdę chcą coś zrobić dla naszej gminy i swojej wsi. Będziemy pamiętać o wszystkich.

P A M I Ę T A J !

Komitet Wyborczy Wyborców NASZA GMINA CHOJNÓW to szansa dla naszej gminy, Twojej wsi i dla Ciebie.
wybory samorządowe 2014