OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KOMITETY WYBORCZE DO RADY GMINY » KWW Gospodarka Rozwój Nowoczesność Tradycja

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

KWW GOSPODARKA ROZWÓJ NOWOCZESNOŚĆ TRADYCJA

KWW Gospodarka rozwój nowoczesność tradycja

 

 

KWW Gospodarka rozwój nowoczesność tradycja

 

Komitet Wyborczy Wyborców Gospodarka Rozwój Nowoczesność Tradycja

Kandydat na wójta Gminy Bogdan Styrkowiec

Kandydaci do Rady Gminy:

 • Ryszard Kosiński okręg nr 1
 • Jan Wiszniowski okręg nr 1
 • Jan Kozubski okręg nr 2
 • Bogdan Styrkowiec okręg nr 2
 • Mirosław Bandziak okręg nr 3
 • Małgorzata Blecharz okręg nr 3
 • Waldemar Dacyszyn okręg nr 3
 • Małgorzata Sudół okręg nr 4
 • Kułaga Mieczysław okręg nr 5
 • Lesław Piasecki okręg nr 6
 • Roman Zimirski okręg nr 6
 • Jolanta Demiańczuk okręg nr 7
 • Wróblewski Mieczysław okręg nr 8
 • Monika Snopek okręg nr 8

NASZ PROGRAM

GOSPODARKA

1. Zmniejszenie bezrobocia poprzez aktywny udział w pozyskiwaniu inwestorów dla zagospodarowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach.
2. Intensywne działania w celu pozyskania środków zewnętrznych które pozwolą na przyśpieszenie realizacji planowanych inwestycji i lepsze życie dla mieszkańców naszej Gminy.
3. Opracowanie wieloletniego planu rozwoju Gminy, który w oparciu o opinię społeczną pozwoli na wybór priorytetów inwestycyjnych.
4. Działania zmierzające do poprawy stanu gospodarki melioracyjnej i wodnej na terenie naszej Gminy.

ROZWÓJ

1. Budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach Gminy, uwzględniając budowę Oczyszczalni ścieków na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Okmianach.
2. Poprawa stanu technicznego dróg gminnych poprzez budowę dróg o nawierzchni asfaltowej, budowa chodników oraz ścieżek rowerowych.
3. Rozbudowa infrastruktury technicznej ( media ) na terenach na których rozwija się budownictwo mieszkaniowe, oraz rozpoczęcie prac projektowych zmierzających do gazyfikacji Gminy Chojnów.
4. Dobra, partnerska współpraca Gminy Chojnów, Miasta Chojnowa, Starostwa Powiatowego w Legnicy oraz sąsiednich Gmin.

NOWOCZESNOŚĆ

1. Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego.
2. Reorganizacja administracji samorządowej włącznie z jednostkami organizacyjnymi w celu poprawy obsługi mieszkańców oraz udogodnienia dla podmiotów gospodarczych.
3. Promowanie lokalnych grup działania, pomoc przy zakładaniu nowych, wspieranie inicjatyw społecznych między innymi budowa placów zabaw dla dzieci.
4. Konsultacje społeczne w celu utworzenia żłobka na terenie naszej Gminy.

TRADYCJA

1. Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych, Ludowych Zespołów Sportowych, Zespołów folklorystycznych oraz reaktywowanie Kół Gospodyń Wiejskich.
2. Zwiększenie środków finansowych Sołectw umożliwiających realizację zamierzonych zadań.
3. Kontynuacja gminnego kalendarza cyklicznych imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chojnów.
wybory samorządowe 2014