OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KANDYDACI NA WÓJTA » Bogdan Styrkowiec

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

BOGDAN STYRKOWIEC

Bogdan Styrkowiec

Lat 52

Własna działalność gospodarcza

Bogdan Strykowiec

Nazywam się Bogdan Styrkowiec. Mam 52 lata. Jestem mieszkańcem Gminy Chojnów, od 41 lat mieszkam w Rokitkach. Mam żonę, troje dorosłych dzieci. Od 1990 r. prowadzę własną działalność gospodarczą. Trzydzieści lat pełnię funkcję Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Rokitkach. Jestem także we władzach Zarządu Powiatowego OSP w Legnicy, gdzie pełnię funkcję skarbnika oraz wiceprezesem Zarządu Miejsko-Gminnego OSP w Chojnowie.

Jestem prezesem LZS „Czarni” Rokitki, bo wiem jak ważną rolę pełni sport w życiu młodego człowieka. W klubie aktywnie uczestniczy w zajęciach około 80 osób w tym około 40 dzieci i młodzieży. Byłem również przewodniczącym Komisji oświatowej oraz Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

Od 16 lat jestem radnym Gminy Chojnów. Przez ten czas bardzo dobrze poznałem problemy, z którymi boryka się nasza gmina, a zdobyte doświadczenie i chęć do działania ułatwią mi ich rozwiązywanie. Od kilkunastu lat wspomagam finansowo większość imprez i różnych akcji charytatywnych organizowanych w Gminie Chojnów. Za moje zaangażowanie i służbę społeczeństwu otrzymałem wiele odznaczeń państwowych, m. in. medal Prezydenta RP „Za Ofiarność i Odwagę” oraz „Srebrny Krzyż Zasługi”.
wybory samorządowe 2014