OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KANDYDACI NA WÓJTA » Barbara Jasińska

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

Barbara Jasińska

Barbara Jasińska

Ekonomistka z Jaroszówki

arbara Jasińska

Chcę realizować prezentowany przez nas program. Nie jestem obarczona licznymi obowiązkami domowymi, mogę więc cały swój czas poświęcić gminie, podobnie jak robiłam to w czasie swoich poprzednich kadencji. Mam wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do należytego pełnienia funkcji wójta naszej Gminy.

Niewiele jednak zrobię bez wsparcia ze strony moich kandydatów do Rady Gminy. Namawiam więc do głosowania na mnie i na Nich.

Barbara Jasińska
wybory samorządowe 2014