OKRĘGI
WYBORCZE
OBWODY
WYBORCZE
UMIESZCZANIE OBWIESZCZEŃ
I PLAKATÓW WYBORCZYCH

KANDYDACI NA WÓJTA » Andrzej Pyrz

POWRÓTSTRONA GŁÓWNA

 

 

ANDRZEJ PYRZ

Andrzej Pyrz

  • Komitet nie wykupił płatnego ogłoszenia wyborczegowybory samorządowe 2014